Edukacją w ramach projektu zajmują się tzw. „animatorzy lokalni”. W konkursie ofert wytypowano 20 animatorów, którzy działają w 30 powiatach położonych na terenie województw objętych projektem.

Ich zadaniem jest bezpośrednie dotarcie do mieszkańców danego powiatu z wiedzą o różnorodności biologicznej terenów rolniczych oraz z ideą i prezentacją sposobów jej zachowania. Animator będzie miał do dyspozycji materiały edukacyjne wydane w ramach projektu, ale jego zadaniem będzie także bezpośredni kontakt z odbiorcami poprzez wygłaszanie prezentacji, prowadzenie warsztatów, rozmowę.

Do zadań animatora należą:

1. Organizacja 1 promującego pakiet spotkania z nauczycielami z powiatu; 

2. Przeprowadzenie 40 godzin lekcyjnych zajęć promujących pakiet w min. 10 szkołach powiatu; 

3. Organizacja 4 otwartych pokazów filmu dla społ. lokalnej w lokalnych ośr. kultury, bibliotekach szkołach etc.; 

4. Udział w min. 4 imprezach plenerowych typu święto gminy, dożynki itp. na zasadzie prezentacji stoiska z materiałami wydanymi w ramach projektu;

5. Organizacja 2 autorskich przedsięwzięć upowszechniających temat projektu (np. wycieczek przyrodniczych, gier terenowych, rajdów rowerowych);

6. Kontakt z lokalnymi mediami.

 

Poniżej zamieściliśmy nazwiska animatorów oraz spis powiatów na terenie których działają.

Osoby zainteresowane współpraca mogą skontaktować się z animatorem za pomocą poczty elektronicznej:

 

województwo/powiat imię nazwisko e-mail
woj. mazowieckie
łosicki Jarosław Mydlak kurhanik@tlen.pl
ostrowski Paweł Cieśluk pawelciesluk@wp.pl
siedlecki Mirosław Rzępała mirek@bocian.org.pl
sokołowski Maciej Cmoch maciejcmoch@interia.pl
węgrowski Monika Szymańska monika.uksw@wp.pl
wołomiński Michał Książek michalksiazek@o2.pl
wyszkowski Michał Książek michalksiazek@o2.pl
woj. lubelskie
bialski Jarosław Mydlak kurhanik@tlen.pl
łukowski Sylwia Zgorzałek sylwiazg@tlen.pl
parczewski Michał Chomiuk zieloda@tlen.pl
radzyński Sylwia Zgorzałek sylwiazg@tlen.pl
włodawski Michał Chomiuk zieloda@tlen.pl
woj. świętokrzyskie
buski Ludwik Maksalon lumax61@gmail.com
jędrzejowski ZDZ w Kielcach mpiorkowska@zdz.kielce.pl
kielecki Łukasz Tomasik Ukalez@interia.pl
konecki ZDZ w Kielcach mpiorkowska@zdz.kielce.pl
ostrowiecki Łukasz Tomasik Ukalez@interia.pl
skarżyski Piotr Dębowski debowski_p@yahoo.com
włoszczowski Ludwik Maksalon lumax61@gmail.com
woj. podlaskie
białostocki Paweł Pogorzelski pawelzawady@wp.pl
bielski Anna Białomyzy ania.bialomyzy@gmail.com
hajnowski PTOP gkulakowska@ptop.org.pl
koleński Renata Popielarz renatapopielarz@poczta.onet.pl
łomżyński Anna Jadczak anka_gj@wp.pl
monicki Krzysztof Jurczak krzysztof.jurczak_pp@wp.pl
siemiatycki Krzysztof Jurczak krzysztof.jurczak_pp@wp.pl
wysokomazowiecki Paweł Pogorzelski pawelzawady@wp.pl
woj. warmińsko-mazurskie
giżycki Justyna Cilulko-Dołęga biuro@hobbiton.pl
iławski Alina Rodziewicz alina.rodziewicz_xl@wp.pl
olsztyński Justyna Cilulko-Dołęga biuro@hobbiton.pl