W ramach projektu przygotowana została wystawa zdjęć przyrodniczych. Składa się ona z 20 poziomych tablic o wymiarach 75/85 cm.  Pierwsza tablica zawiera informacje przybliżające temat projektu. Pozostałe 19 tablic zawierają zdjęcia ukazujące piękno przyrody krajobrazu rolniczego, opatrzone zostały dodatkowo krótkimi opisami.

 

Wystawa będzie prezentowana w min. 9 miejscach w województwach, gdzie realizowany będzie projekt (mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim), w placówkach takich jak siedziby parków krajobrazowych, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki doradztwa rolniczego.

 

Wszystkie instytucie które chciałyby przyłączyć się do promocji projektu udostępniając powierzchnie pod ekspozycje wystawy proszone się o kontakt  z koordynatorem projektu.

GDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ WYSTAWĘ

20 listopada - 4 grudnia 2014     Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 4 grudnia  - 31 grudnia 2014 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
1 stycznia - 28 lutego 2015 Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
6 marca - 9 czerwca 2015 Muzeum Przyrody w Olsztynie
10 czerwca - 21 sierpnia 2015 Dwór Pentowo w Tykocinie
21 sierpnia - 2 września 2015 Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich  w Jerzwałdzie
3 września - 15 września 2015 Eko - Marina. Zalew
16 września - 19 września 2015 Biblioteka Publiczna w Iławie
19 września - 30 września 2015 Suski Ośrodek Kultury
2 listopada - 15 listopada 2015 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rybnie
15 listopada - 19 listopada 2015 Zespół Szkół w Kurzętniku
1 stycznia - 15 maja 2016  Muzeum Przyrody w Drozdowo 
od 1 czerwca 2016 Muzeum w Kwidzynie (w trakcie)

 

 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

 • Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie

 • Biblioteka Publiczna w Iławie

  Biblioteka Publiczna w Iławie

 • Biblioteka Publiczna w Iławie

  Biblioteka Publiczna w Iławie

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńcu