Pliszka żółta Motacilla flava

  • fot. Andrzej Łukijańczuk

Liczny i rozpowszechniony ptak lęgowy nizinnego krajobrazu rolniczego. Liczebność krajowej populacji szacuje się na ok. 1,5 mln par lęgowych, co stanowi ponad 40% populacji Unii Europejskiej! Co ciekawe, dawniej pliszka żółta uznawana była za gatunek łąkowy, podczas gdy obecnie większość populacji zasiedla pola uprawne.

Więcej na temat pliszki żółtej: http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/pliszka-zolta