Pokląskwa Saxicola ruberta

  • fot. Andrzej Łukijańczuk

Liczny gatunek urozmaiconego, otwartego krajobrazu rolniczego. Największe zagęszczenia osiąga na obszarach z mozaiką łąk, pastwisk, ekstensywnie użytkowanych pól oraz ugorów i nieużytków, porośniętych wyższą roślinnością zielną i krzewiastą. Polska populacja stanowi ponad jedną trzecią całej populacji UE, stąd jej zachowanie w dobrym stanie ma kluczowe znaczenie dla przetrwania gatunku w Europie.  Największymi zagrożeniami są: likwidacja miejsc gniazdowania pokląskwy - nieużytków, miedź i odłogów oraz intensyfikacja użytkowania łąk i pastwisk. Ich wczesny pokos prowadzi do strat w lęgach, a duże zużycie pestycydów powoduje zubożenie bazy pokarmowej (owadów).

Więcej na temat pokląskwy : http://ptaki-rolnictwo.bocian.org.pl/poklaskwa