PTAKI

Do gatunków parasolowych zaliczyć możemy np. pospolite ptaki krajobrazu rolniczego. Występują powszechnie i są stosunkowo łatwe do obserwowania i policzenia, dzięki czemu prowadząc programy monitoringowe np. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL)* możemy śledzić trendy ich liczebności, a tym samym zbierać informacje o stanie środowiska. Wskaźnik liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego tzw. Farmland Bird Index (FBI)* jest obecnie jednym z oficjalnie stosowanych wskaźników stanu środowiska w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że wiele gatunków ptaków krajobrazu rolniczego to gatunki owadożerne i drapieżne, a więc naturalni sprzymierzeńcy rolników w walce z powodującymi straty gospodarcze owadami, czy gryzoniami.

Do gatunków parasolowych będących jednocześnie gatunkami wskaźnikowymi (monitoringowymi) należą:
 

 

Bocian biały Ciconia cicoinia

Błotniak łąkowy Circus pygargus

Czajka Vanellus vanellus

Derkacz Crex crex 

Dudek Upupa epops

Gąsiorek Lanius collurio

Kuropatwa Perdix perdix

Przepiórka Coturnix coturnix

Pliszka żółta Motacilla flava

Pokląskwa Saxicola ruberta

Skowronek Alauda arvensis